Monday the 6th - Evangelická církev v Růžďce a na Bystřičce. Joomla 3.2 Templates

 

Srdcem života sboru jsou různá setkání, při kterých se setkáváme všichni nebo v menších skupinkách.                                                                Všechna setkání jsou však otevřena pro každého a každý je na ně také srdečně zván.

 

  • Růžďka - neděle 10:00 (v zimních měsících ve sborovém domě – na faře). Během bohoslužeb probíhá pro děti „Nedělka“
  • Bystřička - neděle 8:30 (druhá a čtvrtá neděle v měsíci – na Obecním úřadě) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------