Tuesday the 27th - Evangelická církev v Růžďce a na Bystřičce. Joomla 3.2 Templates

Veřejná sbírka na opravu střechy a fasády věže evangelického kostela v Růžďce

 

Vážení spoluobčané,

   když jsme plánovali potřebnou opravu střechy a fasády věže našeho kostela, netušili jsme, jak těžká nastane doba. Nicméně nyní v letním čase již tato nákladná akce probíhá. S vírou  v lepší časy a také s nadějí, že se nám podaří opravu zafinancovat, rozhodli jsme se obrátit, vážení spoluobčané, také na vás. Růždecký evangelický kostel zapadá do koloritu obce a právě jeho věž je vidět ze všech strání okolo. Chtěli bychom vás proto, poprosit o finanční příspěvek. Rádi budeme za jakoukoliv částku, každý nechť dá, tolik, kolik se rozhodl ve svém srdci, jak praví Bible. Věříme, že budete mít také radost z toho, že jste se mohli podílet na opravě kulturní památky naší obce.

   Chceme věřit, že naše opravená věž nebude pouhou připomínkou, jak těžkou dobou jsme museli projít, ale že bude společně s kostelem zachována pro další generace. Pro bohoslužby, ale také jako historický klenot, který k valašské vesničce vždycky patřil.

   Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.

 

                                                                j. Radek Hanák, DiS

                                                                kazatel evangelického sboru v Růžďce

 

 

 

Své příspěvky, prosím, zasílejte na účet: 103062300/2250

Celkové náklady na rekonstrukci střechy věže mají činit cca…………..1 200 000,- Kč.

 

 

Kostel – historie a současný stav.

 

 

  Evangelický kostel FS ČCE v Růžďce je klíčovou budovou sboru. Jedná se o dominantu obce, kterou nepřehlédnete ze kterékoliv stráně v okolí obce Růžďka, ze které shlížíte do údolí. Architektonické i tvarové řešení má nadčasový charakter. Pozorným kolemjdoucím, kteří vzhlížejí k věži kostela, bohužel neunikne, že věž kostela vyžaduje opravu, kterou již není rozumné odkládat. Letopočty na soklu kostela nás informují, že kostel byl „Založen Léta Páně 1865“ a „Posvěcen Léta Páně 1873“. FS ČCE v Růžďce dle svých finančních možností provádí údržbu sborových budov, tedy i kostela. V paměti žijících členů sboru zůstávají následující investice: V roce 1965 byl do současné podoby upraven interiér kostela. V osmdesátých letech 20. století proběhla velká rekonstrukce kostela, která zahrnovala mimo jiné odstranění původních venkovních omítek tzv. „na cihlu“, nové vnější omítky a novou fasádu, novou střešní krytinu na hlavní lodi kostela, opravu ciferníků hodin atd. Následně proběhlo také odvlhčení budovy kostela. V nedávné minulosti proběhl nátěr střechy hlavní lodě.